تهران

تهران-ابتدای خ جمهوری از سمت میدان جمهوری-تقاطع باستان وگلشن-ساختمان مروارید-طبقه همکف

۰۹۰۱۱۵۸۴۸۰۶

 

استان تهران-شرق

تهران-خ بنی هاشم-بعد از ایستگاه متروخواجه عبداله انصاری-نرسیده به سه راه پرتوی-فروشگاه ظفرقندی

۰۲۱۲۶۳۰۳۸۲۷

۰۲۱۲۶۳۰۳۸۲۸