تهران

تهران – میدان شهدا خیابان ۱۷شهریور پلاک۱۴۰۸ تجهیزات پزشکی ۱۷شهریور آقای عبداله پور

۰۲۱۳۳۱۳۶۱۴۲

۰۲۱۳۳۵۰۲۱۰۰

۰۹۱۰۵۹۲۰۲۰۴

 

 

تهران – خ بنی هاشم-بعد از ایستگاه متروخواجه عبداله انصاری-نرسیده به سه راه پرتوی-فروشگاه ظفرقندی

۰۲۱۲۶۳۰۳۸۲۷

۰۲۱۲۶۳۰۳۸۲۸