خطای 404

صفحه مورد نظر پیدا نشد.


404


منظور از بیده دستگاهی است شبیه به درب توالت فرنگی های معمولی که به جای آن نصب میشود با این تفاوت که به کمک پاشش آب گرم پرفشار شستشوی بدن کاربر را بدون نیاز به استفاده از دست انجام میدهدو مزایای دیگری همچون گرم و خشک نگه داشتن سطح نشیمنگاه توالت فرنگی یا خشک کردن بدن کاربرپس ازشستشوی بدن به کمک دمیدن هوای گرم و غیره را دارد بیده برقی راحت پاک به سهولت (بدون نیاز به نصاب یا ابزار خاص)به جای درب همه توالت فرنگی ها نصب شده علاوه بر گرم وخشک نگه داشتن نشیمنگاه شستشوی بدن را با پاشش آب گرم پرفشار انجام میدهد.ارسال رایگان به سراسر ایران ویک سال گارانتی ضمانت خرید شماست.تماس:09368758108