بیده توالت فرنگی ایزی کیلین مدل دوکاره

بیده توالت فرنگی easy clean  مدل دوکاره هر دو کار گرمایش نشیمنگاه و شستشوی بدن کاربر را همزمان  انجام میدهد.خرید مستقیم:09368758108

 

خرید محصول